ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
45
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...