ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
13
18
1
รวมประถม
51
56
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
72
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...