ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
3
16
19
1
รวม อบ.
7
19
26
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
51
46
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
65
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...