ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองคล้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
7
8
15
3
ป.1
2
0
2
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
8
0
8
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
27
11
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
19
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...