ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
21
16
37
3
ป.1
14
4
18
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
6
14
20
1
รวมประถม
52
34
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
50
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...