ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
22
43
2
อบ.3
16
29
45
2
รวม อบ.
37
51
88
4
ป.1
14
15
29
1
ป.2
21
13
34
1
ป.3
12
18
30
1
ป.4
18
22
40
1
ป.5
25
17
42
1
ป.6
29
20
49
2
รวมประถม
119
105
224
7
ม.1
29
17
46
1
ม.2
22
23
45
1
ม.3
18
14
32
1
รวมมัธยมต้น
69
54
123
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
225
210
435
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...