ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินเวียง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
33
20
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
32
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...