ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
21
17
38
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
45
31
76
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
19
11
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
59
144
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...