ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
17
17
34
3
ป.1
7
7
14
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
49
36
85
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
17
9
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
62
145
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...