ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
15
20
35
3
ป.1
9
8
17
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
44
34
78
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
23
10
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
64
146
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...