ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
10
16
1
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
25
23
48
3
ป.1
9
3
12
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
42
46
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
69
136
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...