ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
7
8
15
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
17
21
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
29
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...