ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
1
10
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
11
3
14
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
44
36
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
46
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...