ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
32
33
65
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
32
19
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
60
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...