ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนากลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
15
11
26
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
66
55
121
6
ม.1
12
5
17
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
32
29
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
95
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...