ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศาลาแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
33
20
53
6
ม.1
5
0
5
1
ม.2
12
1
13
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
18
5
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
31
92
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...