ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
6
9
15
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
0
6
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
40
17
57
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
16
3
19
1
รวมมัธยมต้น
37
19
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
45
128
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...