ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
7
22
1
อบ.2
20
17
37
2
อบ.3
15
13
28
1
รวม อบ.
50
37
87
4
ป.1
40
43
83
3
ป.2
34
37
71
3
ป.3
41
31
72
3
ป.4
40
38
78
3
ป.5
45
50
95
3
ป.6
44
41
85
3
รวมประถม
244
240
484
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
294
277
571
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...