ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพันลาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
1
8
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
20
16
36
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
44
33
77
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
9
12
21
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
25
27
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
76
165
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...