ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
6
1
7
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
18
9
27
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
17
20
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
29
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...