ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
3
5
8
3
ป.1
0
0
0
0
ป.2
2
1
3
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
19
9
28
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
14
36
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...