ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนิน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
16
25
41
3
ป.1
12
10
22
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
9
16
25
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
23
11
34
1
รวมประถม
73
60
133
6
ม.1
16
10
26
1
ม.2
21
12
33
1
ม.3
20
15
35
1
รวมมัธยมต้น
57
37
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
122
268
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...