ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
6
15
21
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
51
58
109
6
ม.1
19
7
26
1
ม.2
16
18
34
1
ม.3
20
13
33
1
รวมมัธยมต้น
55
38
93
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
108
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...