ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
36
21
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
26
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...