ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดงกะพี้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
6
11
17
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
35
43
78
6
ม.1
15
5
20
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
7
0
7
1
รวมมัธยมต้น
26
7
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
61
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...