ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
35
31
66
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
19
12
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
56
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...