ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองโก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
3
17
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
57
60
117
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
12
9
21
1
รวมมัธยมต้น
28
28
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
99
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...