ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองยาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
20
18
38
2
ป.1
12
2
14
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
50
34
84
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
8
11
19
1
รวมมัธยมต้น
26
25
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
77
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...