ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินสะเดา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
6
7
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
13
16
29
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
33
32
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
48
94
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...