ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านลาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
13
10
23
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
30
16
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
26
69
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...