ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางเคียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
9
7
16
3
ป.1
2
6
8
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
15
18
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
25
49
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...