ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
34
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...