ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดฆะมัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
32
41
73
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
23
10
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
59
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...