ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
9
17
1
อบ.2
31
25
56
2
อบ.3
31
28
59
3
รวม อบ.
70
62
132
6
ป.1
39
39
78
3
ป.2
48
36
84
3
ป.3
53
42
95
3
ป.4
50
40
90
3
ป.5
40
41
81
3
ป.6
39
43
82
3
รวมประถม
269
241
510
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
339
303
642
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...