ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
6
16
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
0
4
4
1
ป.6
0
7
7
1
รวมประถม
17
27
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
33
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...