ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านมัทรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
4
1
5
1
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
2
2
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
0
0
0
0
ป.5
2
0
2
1
ป.6
0
1
1
1
รวมประถม
7
9
16
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11
10
21
5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...