ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
27
34
61
6
ม.1
8
5
13
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
19
15
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
63
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...