ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
16
7
23
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
41
27
68
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
17
15
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
49
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...