ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
6
15
3
ป.1
11
6
17
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
33
27
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
33
75
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...