ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
36
61
2
อบ.3
35
41
76
3
รวม อบ.
60
77
137
5
ป.1
36
32
68
2
ป.2
32
28
60
2
ป.3
33
37
70
2
ป.4
35
21
56
2
ป.5
35
32
67
2
ป.6
34
27
61
2
รวมประถม
205
177
382
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
254
519
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...