ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา107(บ้านหนองไม้แดง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
49
50
99
6
ม.1
11
4
15
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
27
19
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
81
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...