ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเนินมะกอก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
11
2
13
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
36
25
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
35
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...