ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหัวงิ้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
10
12
22
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
5
1
6
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
24
16
40
6
ม.1
2
2
4
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
12
4
16
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
32
78
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...