ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านบน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
10
27
37
1
รวม อบ.
18
34
52
2
ป.1
12
13
25
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
4
11
15
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
44
45
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
79
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...