ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
13
15
28
3
ป.1
4
6
10
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
38
38
76
6
ม.1
14
3
17
1
ม.2
16
9
25
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
41
19
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
72
164
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...