ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
2
11
13
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
6
17
23
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
40
64
104
6
ม.1
9
0
9
1
ม.2
11
3
14
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
28
3
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
88
178
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...