ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเขาสระนางสรง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
1
12
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
3
8
11
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
20
20
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
30
63
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...