ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซับผักกาด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
5
15
20
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
45
52
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
67
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...