ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
23
47
2
อบ.3
31
28
59
2
รวม อบ.
55
51
106
4
ป.1
33
23
56
2
ป.2
27
38
65
2
ป.3
40
34
74
2
ป.4
32
33
65
2
ป.5
26
28
54
2
ป.6
31
39
70
2
รวมประถม
189
195
384
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
244
246
490
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...