ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
22
48
2
อบ.3
24
21
45
2
รวม อบ.
50
43
93
4
ป.1
33
25
58
2
ป.2
32
24
56
2
ป.3
28
40
68
2
ป.4
40
33
73
2
ป.5
32
32
64
2
ป.6
26
27
53
2
รวมประถม
191
181
372
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
241
224
465
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...