ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
33
24
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
33
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...