ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
19
41
2
อบ.3
23
19
42
2
รวม อบ.
45
38
83
4
ป.1
29
28
57
2
ป.2
29
19
48
2
ป.3
25
32
57
2
ป.4
23
25
48
2
ป.5
21
23
44
2
ป.6
29
21
50
2
รวมประถม
156
148
304
12
ม.1
26
11
37
2
ม.2
25
16
41
2
ม.3
29
18
47
2
รวมมัธยมต้น
80
45
125
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
281
231
512
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...