ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชุมพร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
15
32
1
อบ.3
26
15
41
2
รวม อบ.
43
30
73
3
ป.1
21
19
40
2
ป.2
28
29
57
2
ป.3
26
20
46
2
ป.4
26
31
57
2
ป.5
24
24
48
2
ป.6
19
24
43
2
รวมประถม
144
147
291
12
ม.1
25
18
43
2
ม.2
21
11
32
1
ม.3
23
19
42
2
รวมมัธยมต้น
69
48
117
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
256
225
481
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...