ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
10
21
31
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
2
6
8
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
30
26
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
47
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...